Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

Villamos berendezések felülvizsgálata

Minden villamos berendezést új létesítés után beüzemelés előtt, és utána jogszabályban meghatározott időszakonként kötelező villamos szabványossági vizsgálattal kelligazolni, hogy megfelel a létesítési és biztonsági szabványoknak, rendeleteknek.

Új villamos berendezés beüzemelése előtt MSZ HD 60364 szabvány szerinti első felülvizsgálattal kell igazolni, hogy a villamos kivitelezés a terveknek megfelelően és a szabványosan lett elvégezve. Ilyenkor el kell végezni az első érintésvédelmi felülvizsgálatot is. Az első felülvizsgálat alkalmából csak hibátlan jegyzőkönyv adható ki. Ha a felülvizsgáló valamilyen szabványossági hibát talál, a hibát ki kell javítani és csak utána lehet a jegyzőkönyvet kiállítani az első felülvizsgálatról.

villamos berendezések felülvizsgálata

Az időszakos villamos felülvizsgálatot a nevéből adódik, nem új berendezés felülvizsgálatáról van szó, a villamos berendezés már használatban van . Az időszakos villamos felülvizsgálat gyakoriságát rendeletben szabályozzák.

A vizsgálat elvégzése kötelező, hogy meg bizonyosodjunk arról, hogy a villamos berendezés biztonságos, és nem használódót, öregedett olyan mértékben hogy, veszélyt jelentsen a kezelőjé re, vagy a környezetében tevékenykedő emberekre. Az üzem biztonságát ne veszélyeztesse.

A villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata több szempont szerint történik. Ezek teljesen eltérő felülvizsgálatok, má s szempontok szerint történik, így külön jegyzőkönyv is kerül kiállításra.

A felülvizsgálat gyakorisága is más lehet, és külön rendelet írja elő őket. Mind két vizsgálat elvégzése kötelező, az egyik vizsgálat nem helyettesíti a másikat.

Munkavédelmi szempontok alapján el kell végezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. Ezt a vizsgálatot kötelezően a 10/2016.(IV.5) NGM rendelet írja elő, és szabályozza a vizsgálat gyakoriságát is.

Ez a vizsgálat leginkább arra irányul, hogy a villamos gépek, berendezések ne okozzanak áramütéssel végződő balesetet.

A vizsgálat kisebb részben szemrevételezésből áll, de leginkább érintésvédelmi műszerrel ellenőrizzük, hogy az érintésvédelem hibátlan, a villamos készülékek meghibásodásuk esetén sem tudnak áramütéssel végződő balesetet okozni. A védelmi kés zülékek testzárlat esetén azonnal leoldanak, így akadályozzák meg az áramütést.

Tűzvédelmi szempontból is ellenőrizni kell a villamos hálózatot és berendezést.

A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, ezt a mindenkor hatályos OTSZ írja elő, szabályozza a vizsgálat gyakoriságát .

A villamos felülvizsgálatot az OTSZ szerint maghatározott módon kell elvégezni, a vizsgálat elsősorban tűzmegelőzése szempontjából kötelező elvégezni.

A vizsgálat arra irányul, hogy a vezetékhálózat és gépek nem melegszenek-e olyan mértékben, hogy tüzet okozz anak. Illetve a használatuk alatt nem romlott a szigetelésük az estleges melegedés folytá n annyira, hogy veszélyeztessék a további gondtalan működést.

Tűzvédelmi szempontból is ellenőrizni kell a villamos hálózatot és berendezéstÚj villamos berendezés beüzemelése

A vizsgálat nagyobb részben szemrevételezéssel adatrögzítéssel történik, de közben el kell végezni a szigetelésmérést is. A szigetelésmérés eredménye határozza meg, hogy az esetleges melegedés, nem öregítette meg annyira a vezeték berendezés szigetelését, hogy az már hosszútávon nem tudja üzembiztosan ellátni a feladatát, esetleg további szigetelésromlás áthúzáshoz, tűzhöz vezethet.

Elégedett Partnereim