Tűzvédelmi felülvizsgálat

Erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, ezt az ellenőrzést a mindenkor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kötelezően előírja, és szabályozza a vizsgálat gyakoriságát. Ezért is szokták a neve miatt, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak emlegetni.

Időszakos szabványossági felülvizsgálat

Az időszakos felülvizsgálat azt jelenti, hogy nem új villamos berendezést vizsgálunk, hanem már használatban lévő üzembe helyezett villamos berendezést. Új berendezések első felülvizsgálatát nem az OTSZ írja elő.

Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat

A villamos berendezéseket az időszakos felülvizsgálat alkalmával tűzvédelmi, és szabványossági szempontok alapján kell felülvizsgálni. A vizsgálat nem a talált hiányosságok kijavításáról szol, hanem a hibák, hiányosságok megállapításáról, és azok minősítéséről.

A vizsgálat a villamos berendezések állapotfelmérése, azt kívánja megállapítani, hogy a használat alatt a villamos berendezés szigetelése és állaga nem öregedett, nem használódott el annyira, hogy veszélyt jelentsen a környezetre, ami csökkentené az üzembiztonságát. Meg kell vizsgálni a helyiség jellegét, hogy tűzvédelmi szempontból, nem változott meg a tevékenység. A vil lamos berendezések szerelése még mindig megfelel a létesítéskor érvényben lévő szabványoknak. A vizsgálat eredménye meghatározza, hogy a villamos berendezés megfelelő, vagy karbantartásra, esetleg felújításra szorul.

A tűzvédelmi felülvizsgálat alkalmával tisztázni kell a villamos berendezés tűzvédelmi környezetét. Régen a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásának hívták, manapság tűzvédelmi kockázati besorolás. Robbanásveszélyes környezetben tisztázni kell a zona besorolásokat és azok határait. A tűzvédelmi felülv izsgálat része azoknak a hordozható berendezéseknek a felülvizsgálata is amik a vizsgál at idején nincsenek a helyszínen, de a technológiai folyamatokhoz az üzem nyilatkozata szerint rendszeresen használnak.

Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat gyakorisága:

Az ellenőrzés gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg naptári napokban.

  • 3 évente a robbanásveszélyes környezetben
  • 6 évente minden egyéb helyen.

Minősítő irat

Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat Minősítő irat

Tartalmazza a felülvizsgált rész fizikai határait, hogy pontosan mire terjed ki a villamos felülvizsgálat. Tartalmazza a villamos berendezése k felülvizsgálat utáni minősítését, azt hogy a további használata biztonságos, nem jelent élet é s tűzveszélyt a környezetre.

Illetve milyen feltételekkel lehet továbbiakban használni a villam os berendezéseket. Esetleg karbantartás elvégzése szükséges, vagy javítás, csere után a villamos berendezés továbbiakban biztonságosan használható.

Hiba esetén a minősítő i ratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidőt, amíg el kell hárítani a hibát, és ezt a minősítő irat mellékletében hitelt érdemlően a javítás tényét be kell jegyezni. A minősítő irat tartalmazza naptári napra a következő tűzvédelmi felülvizsgálat határidejét, amíg azt el kell végezni. A minősítő irat több példányban is kiadható, igény esetén akár elektronikus formában is el tudjuk készíteni a minősítő iratot.

Elégedett Partnereim