Érintésvédelmi szabványok

Érintésvédelmi szabványok, rendeletek

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat
10/2016. (IV.5.) NGM r Érintésvédelmi ellenőrzések gyakoriságáró
MSZ EN 61140:2003 Az áramütés elleni vedelem.
MSZ 172 sorozat Érintésvédelmi szabályzat
MSZ 172-1:1986+1M:1989 Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
MSZ 4851 sorozat Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
MSZ 2364/ MSZ HD60364 sorozat: Kisfeszültségű villamos berendezések
MSZ HD 60364-4-41:2007 Áramütés elleni védelem
MSZ HD 60364-4-43:2010 Túláramvédelem
MSZ 2364-442:1998 Túlfeszültségvédelem
MSZ 2364-450:1994 Feszültségcsökkenés-védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007 Földelő berendezések, védővezetők es védő egyenpotenciálra hozó vezetők
MSZ HD 60364-5-551:2010 Egyéb szerkezetek. Kisfeszültségű áramfejlesztők
MSZ HD 60364-6:2007 Ellenőrzés.
MSZ EN 60079 sorozat Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben

Villámvédelmi szabványok

MSZ EN 62305 sorozat Villámvédelem
62305-1:2006 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek
MSZ EN 62305-2:2006 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés
MSZ EN 62305-3:2006 Villámvédelem. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély
MSZ EN 62305-4:2006 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben
MSZ 274 sorozat Villámvédelem
MSZ 274-1:1977 Villámvédelem.  Fogalom meghatározások
MSZ 274-2:1981+1M:2001 Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása
MSZ 274-3:1981+1M:1985+2M:2001 A villámhárító berendezés műszaki követelményei
MSZ 274-4:1977 Felülvizsgálat

 

 

 

A szabványok alkalmazása nem kötelező, csak irányadó és önkéntes. A visszavont szabványok nem érvényesek, de még mindig alkalmazhatjuk őket. Az érvényben lévő szabványok, amit nem írnak elő, vagy nem tiltanak, az megengedett.

A szabványtól eltérni csak úgy lehet, ha azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt, később nem okoz tűzet, balesetet, nem csökkenti a berendezés üzembiztonság át. A szabványtól való eltérés nagy elővigyázatosságot igényel. Eltéréskor a megkövetelt biztonsági szintet nekünk kell igazolni, hogy az érvényben lévő szabvánnyal legalább egyenértékű biztonságot nyújt. Felülvizsgálatkor mindig a szerint a szabvány szerint kell eljárni, ami akkor érvényben volt mikor az épületet létesítették. Ezért még sok épületnél a visszavont szabvány szerint kell karbantartani, javítani és felülvizsgálni.

Elégedett Partnereim