Érintésvédelem ellenőrzése

Az érintésvédelem ellenőrzés azért fontos, mert az érintésvédelmi hiba a kezelő számára nem észlelhető előre. Az ilyen balesetet még a legnagyo bb gondossággal sem lehetne elkerülni az érintésvédelem ellenőrzése nélkül. Az érintésvédelem olyan biztonságtechnikai rendszer , ami a balesetet úgy előzi meg, hogy az elektromos berendezés, általában kézzel megérinthet ő részeit, szigetelési hiba esetén, a veszélyes feszültséget korlátozza, kezelőt megvédi az áramütéstől.

Az érintésvédelmi ellenőrzés lehet szerelői ellenőr zés, vagy szabványossági felülvizsgálat. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat mindig tartalmazza a szerelői ellenőrzést is. Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést a villanysze relő is elvégezheti.

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatAz ellenőrzés az érintésvédelem szerelési hibáinak kimutatása céljáb ól szükséges. Különleges vizsgálatokat, erősáramú méréseket, illetve komoly kiértékelés nem igénylő ellenőrzés. Villamos berendezések szerelése után, üzembe helyez ésük előtt kötelező vizsgálat. Megtekintéssel azt ellenőrizzük, hogy a szerelés és kivitelezés megfelel az MSZ HD 60364 szabvány előírásainak.

A szükséges és megfelelő értékű biztosítékokat, védelmi berendezéseket beszereltéke. A szabványnak megfelelő védővezető keresztmetszetek kel szerelték a berendezést. Ellenőrizzük a védővezető folytonosságát. Ellenőriz zük, hogy a vezetők nincsenek felcserélve. Megtekintéssel ellenőrizzük a kismegszakítók, bizto sítékok épségét.

Olvadó biztosítékot átkötni, patkolni tilos. Erre külön odafigyelünk. Az áramvédő kapcsolók működését a tesztgomb benyomá sával ellenőrizzük. Ha a szerelt rendszer tervdokumentációval rendelkez ik, akkor ellenőrizzük, hogy a szerelés és kivitelezés megegyezik azzal. Működési próba. Az érintésvédelem ellenőrzésének egy magasabb szintű műszeres ellenőrzése az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.

Ennél a vizsgálatnál a szerelői ellenőrzésen túl érintésvédelmi célműszerrel végeznek speciális méréseket, annak megállapítására, hogy az érintésvédelem hatásos, és megfelelően, gyorsan működnek az érintésvédelmi kapcsolókészülékek. Ezt a fajta vizsgálatot csak külön vizsgával rendelkező erősáramú szakember végezheti, aki rendelkezik az érintésvédelem szabványossági felülv izsgálata végzettséggel.

Az érintésvédelmi ellenőrzés után elkészítjük a dokumentációt attól függően, hogy melyik ellenőrzési módot végeztük, olyan dokumentációt adunk le. A szerelői ellenőrzés után elegendő egy érintésvédelmi szerelői ellenőrzés napló elkészítése.

érintésvédelem ellenőrzés

Abban a minősítő irathoz képest kevesebb információt találunk az érintésvéde lem aktuális állapotáról, de nem is olyan részletes vizsgálat, mint a szabványossági felülviz sgálat. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése után, egy részletes szemre vételezéses és műszeres vizsgálat eredményeit és annak elemzését tartalmazó minősítő irat készül. Ebben a vizsgált villamos berendezés érintésvédelméről, részletesen a mérési jegyzőkönyv alapján tájékoztatást kapunk.

Elégedett Partnereim