Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Az  érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgálatnak a  tevékenység  közben,  az  érintésből származó  balesetek  elkerülése  végett,  a  feltárt  hibák  javítására  kell,  hogy  irányuljon.  A felülvizsgálat nem javítás, hanem  estleges baleset elkerülést  megelőző  műszeres ellenőrzés, érintésvédelmi  hibák  feltárása. 

Ez  nem  egy  hatósági   ellenőrzés,  hanem  Önellenőrzés, mindenkinek  a  saját  érdeke  hogy  az  általa  üzemeltet ett  elektromos  berendezések biztonságosan használhatók legyenek.

Ne keljen azon  aggódnia senkinek, hogy a környezete ahol  nap,  mint  nap  tevékenykedik,  egyszer  csak  élet veszélyessé  válik.  Az  érintésvédelmi szabványossági   felülvizsgálat   tehát   önellenőrzés,   az   üzemeltető   kötelezettsége   a jogszabályban előírt gyakorisággal elvégezni, vagy elvégeztetni.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Az érintésvédelmi felülvizsgálatnak azt kell  megáll apítani, hogy az érintésvédelem jól  meg van szerelve, megfelelően működik, a hibák megállapítása és hogyan kell azokat kijavítani. Megállapítja  van  e-  olyan  veszély  amit  további  intézkedéssel,  védelmi  berendezések beszerelésével  csökkenteni  lehet

Az  időszakos  érintésvédelmi  felülvizsgálat  alkalmával  a környezeti  hatások,  érintésvédelmi  berendezésekre  káros  korai  öregedést  lehet  kiszűrni,  és javaslatot  tenni  ezeknek  a  korai  meghibásodásoknak az  elkerülésére

Az  érintésvédelmi felülvizsgálat  nem  adhat  felmentést  a  kötelező  szabályok  betartása  alól,  nem  írhat  elő  a jogszabályban  előírtnál  sűrűbb  ellenőrzést,  csak  javaslatot  tehet  a  hiányosságok  kijavítása azonnal, sürgősen mihelyt lehet, a következő karbantartáskor, vagy elegendő a hiba kijavítása esetleges felújítás alkalmával elhárítani.  

Érintésvédelmi felülvizsgálat gyakorisága

Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet írja elő. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot minden esetben el kell végezni új berendezés, vagy villamos kivitelezés létesítésekor, bővítésekor, átalakításakor a munka befejezése után, még  a  használatba  vétel  előtt

Ezen  kívül  üzembe  helyezés  után  a  rendeletben  előírt rendszerességgel  időszakos  Érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgálat  elvégzése  is szükséges.

Érintésvédelmi felülvizsgálat gyakorisága:

Bármely  berendezésnél  így  a  villamos  berendezéseknél  sem  létezik  teljes  biztonság. Bármilyen  biztonsági  szint  több  költséggel  tovább  növelhető.  Minél  nagyobb  a  biztonsági szint annál kevésbé valószínű egy súlyos baleset.

A  teljes 100 %-s biztonság még akkor sem érhető el,  mivel a  készülékek  is  használódnak öregednek,  biztonsági szintjük romlik. Ezért kell,  legalább  a  jogszabályban  előírt  időszakonként   elvégeztetni  az  érintésvédelmi felülvizsgálatot.

  • 6 év: Kommunális és lakóépületekben 
  • 3 év: Minden más épület villamos berendezésein  
  • 1 év: üzemközben áthelyezhető hordozható villamos k isgépeken, elektromos kéziszerszámokon, hosszabbítókon.
  • Havonta: Áramvédő kapcsolón, megtekintéssel és a pr óbagomb megnyomásával.

Kinek és hol kell elvégeztetni az érintésvédelmi fel ülvizsgálatot:

Minden vállalkozásnak, cégeknek, intézménynek kötelező. Munkavédelmi ellenőrzés alkalmával kell megmutatni az érintésvédelmi felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Lehet telephely, iroda, oktatási intézmény, üzemcsarnok, műhely épület, üzlet, bolt, társasház, kollégium, szinte mindenhol ahol elektromos berendezés található kötelező elvégeztetni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.  

Nem csak új épület átadásakor és a rendszeresen elő írt időszakonként, de minden átalakítás, bővítés, már milyen javítás után, amikor megbontották a villamos berendezést, vagy új gépet üzemeltek be, el kell végezni az érintésvédelmi felülvizsgálatot.

Érintésvédelmi felülvizsgálat célja:

A vizsgálat célja az hogy kiszűrje és megelőzze a villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket, felhívja a figyelmet, milyen biztonsági intézkedések szükségesek, hogy a villamos berendezések kezelése még biztonság osabb legyen.

Az áramütéses baleset általában úgy következik be, hogy a villamos berendezés külső burkolatának érintésekor ér minket az áramütés. Ez a test, vagy burkolat üzemszerűen feszültségmentes, csak meghibásodás, testzárlat következtében kerül feszültség alá.

Az  felülvizsgálat  az  érintésvédelmi  hibák  feltárása   miatt  szükséges  ellenőrzés.  Az érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgálat  az  vizuális  ellenőrzés,  és  részletes  műszeres mérésből, és a mérési eredmények alapos kiértékelés éből áll.  

 

Elégedett Partnereim