Érintésvédelmi minősító irat

Az érintésvédelmi felülvizsgálat befejező része a minősítő irat, amely beszámol a villamos berendezések érintésvédelmi állapotáról, megfelelőségéről, esetleges hibákról.

A dokumentáció tartalmazza a felülvizsgált villamos rész határait és egyéb adatait, ami a beazonosításhoz szükséges. Tartalmazza az alkalmazott érintésvédelmi módokat és egy összefoglalást a felülvizsgálat eredményéről, amiben a felülvizsgáló nyilatkozik a villamos berendezés érintésvédelmileg megfelelő, vagy nem megfelelő. Illetve milyen intézkedések szükségesek, hogy megfelelő legyen. Az érintésvédelmi minősítő irat még tartalmazza a mérési jegyzőkönyvet, amiben felsoroljuk a mérési pontokat, a mérési eredményeket, és ezeknek a kiértékelését, megfelelőségét.

Érintésvédelmi minősítő irat felépítése

Az első oldalra kerülnek azok az adatok, amivel beazonosítjuk a felülvizsgált villamos berendezést, ide kerül a megrendelő, a felülvizsgálat pontos hely és időpontja. A felülvizsgáló neve és a bizonyítványának száma, hogy jogosulte ilyen vizsgálat végzésére. Ha volt üzemi kísérő annak a nevét is felírjuk, helyismerettel rendelkezik, segíti a felülvizsgáló munkáját és felelősséggel tartozik adott esetben hogy, mit és hol kell pontosan ellenőrizni.

Tartalmazza hogy, milyen rendelet illetve szabványok alapján készült a minősítő irat, és azt hogy ilyen alkalomból került sor a felülvizsgálatra . Első felülvizsgálat, beüzemelés miatt, vagy időszakos ellenőrzés történt. Végül dátum cégs zerű aláírás, és pecsét. A második oldala vizsgált berendezés adatait tartalmazza. Egy vagy háromfázisú a villamos táplálása a berende zésnek, annak feszültsége.

A berendezésen alkalmazott érintésvédelmi módok, és eszközök felsorolása. A villamos berendezés létesítésénél és felülvizsgál atánál figyelembe vett szabványok, rendeletek felsorolása. Külön fejezetben térünk ki az érvényességi feltétel ekre. Az érintésvédelmi minősítő irat hány oldalból épül fel, illetve milyen mérési mellékletek tartalmaz. Új berendezésnél a villamos mérés a végleges hálózatról történt, vagy ideiglenes betáplálásról.

A legfontosabb minősítés fejezet, itt nyilatkozunk a felülvizsgált villamos berendezések érintésvédelmi állapotáról. Határozottan nyilatkozunk, a villamos berendezés érintésvédelméről:

MEGFELELŐ vagy NEM MEGFELELŐ. Le írjuk találtunke vizsgálat során életveszélyes hibát, és annak javítása megtörténte azonnal, vagy le kellett választani a hálózatról a berendezést a hiba kijavításáig.

Az egyéb hibákat a súlyosságuk szerint csoportosítsuk, hogy sürgős, vagy ráér a hiba kijavítása a következő karbantartáskor, vagy felújításkor, Az utolsó fejezetben határozzuk meg rendeletben elő írtak szerint, az érintésvédelmi minősítő irat érvényességi idejét, a következő felülvizsgála t időpontját naptári napra. Az utolsó fejezet után találjuk a mellékleteket. A hibák javításának dokumentálását, és az érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet.

Ebben felsoroljuk a felülvizsgálatkor használt műszereket azok típusát, gyártási számát, és a kalibrálás idejét. És utána táblázatba foglalva felsoroljuk tételesen a mérési pontokat azok értéke it és egyenként kielemezve minősítjük.

Elégedett Partnereim