Érintésvédelmi osztály

Érintésvédelmi osztályok

A villamos készülékeket a védekezési módok alapján, érintésvédelmi osztályokba sorolják. A védelmi osztályok lehetnek közvetett és közvetlen érintés elleni védelműek.

0 érintésvédelmi osztály:

Az a villamos készülék, aminek semmilyen érintésvéd elme sincs, védővezetővel nem csatlakoztatható. csak üzemi szigetelése van, a nnak meghibásodás után a megérinthető fémrészek feszültség alá kerülnek.

I. érintésvédelmi osztály:

Az olyan villamos fémburkolattal rendelkező készülé k, amelyen az üzemi szigetelésen kívül plusz óvintézkedést is alkalmazn ak. A készülék fémtesthez védővezetőt csatlakoztatnak, így még az üzemi szige telés meghibásodása után sem kerülhet veszélyes feszültség a burkolatra.

II. érintésvédelmi osztály:

Az ilyen villamos készüléket az üzemi szigetelésen kívül, még egy szigeteléssel készítik el, vagy megerősítik az üzemi szigetelést. Ezekhez a készülékekhez nem szabad védővezetőt csatlakoztatni, mert akkor I. ÉV osztályúnak kéne tekinteni. A készülék adattábláján szerepelni kell a kettősszi getelés jelnek a kettős négyzetnek.

III. érintésvédelmi osztály:

Az ilyen villamos készülék védelme törpefeszültség táplálásán alapul, és nem állít elő törpefeszültségnél nagyobb feszültséget. (SELV) Az érintésvédelmi törpefeszültség Váltakozó feszültségnél max: 50V, Egyenfeszültségnél max: 120 V

Elégedett Partnereim