Kisgépek ellenőrzése

Kisgépek ellenőrzésekor elvégezendő vizsgálatok.

Vizsgálat: szemrevételezés és műszeres ellenőrzés, amely ered mények alapján megállapítható a vizsgált készülékről, hogy alkalmas-e biztonságos használatra.

Hordozható készülék: az a készülék ami nincs lerögzítve, amely működése közben könnyen elmozdítható, a helye megváltoztatható.

Helyhez kötött készülék: az a készülék ami levan rögzítve, működése egy hel yhez van kötve, nem szükséges a működés szempontjából, hogy elmozdí tsuk működése közben.

Ellenőrzés megtekintéssel:

  • A gép burkolat épségének és szigetelő burkolat álla potának ellenőrzése.
  • Kezelőszervek, alkatrészek, védőburkolatok hiánytalanságát.
  • Csatlakozóvezeték szabványos kivitelű, keresztmetsz etű és sérülésmentes.
  • Csatlakozóvezeték rögzítése megfelelő.
  • Csatlakozódugó kivitele az érintésvédelmi módnak me gfelelő kivitelű, ép, nem törött.

Védővezető vizsgálata:

Az I. érintésvédelmi osztályú készüléknek mindig vé dővezetős kivitelűnek kell hogy legyen A külső fémburkolat szigetelési hiba miatt veszélye s feszültségre kerülhet. Ezért nagyon fontos, hogy megbízhatóan össze legyen kötve védőve zetővel a gép fémburkolata és a csatlakozódugó védőérintkezője. Védővezetővel rende lkező gépen mindig el kell végezni a védővezető folytonosságának ellenőrzését célműszerr el. A vizsgáló mérést a csatlakozódugó védőérintkezője, és a gép külső fémburkolata köztk ell elvégezni. Vezetékdobos hosszabbítón a védővezető folytonosságának műszeres vizsgálatát a csatlakozódugó védőérintkezője és az összes aljzat védőérintkezője közt el kell végezni.

Szigetelés vizsgálatok:

A vizsgált készülékeken a szigetelésvizsgálatot arr a alkalmas célműszerrel a megfelelő mérőfeszültségen, minden esetben el kell végezni.

A szigetelésmérés előtt a gépet ki kell húzni a hál ózatból, feszültségmentes állapotban kell lennie.

Megfelelő a szigetelési ellenállás ha:

  • I. ÉV osztályú hideg állapotú hőkészüléken 0,2 M 
  • Az alapszigetelésen és a test között 2,0 M 
  • A II. ÉV osztályú gép esetén az lapszigetelés és a megerősített vagy kiegészítő szigetelésen együtt 4,0 M 
  • A III. ÉV osztályú készüléknél az alap és valamelyi k aktív polaritású rész között 2,0 M 
  • A III. ÉV osztályú a megerősített, vagy kettősszige telésű készüléknél 4,0 M 

Villamos kéziszerszámoknál a villásdugó és a készül ék vezetőképes részei közt kell elvégezni a szigetelésmérést, úgy hogy közben ne felejtsük el a kapcsolót bekapcsolni a mérés közben. Transzformátorokon és hagyományos hegesztőtrafókon el kell végezni a mérést - a primer és szekunder oldal vezetői között

Elégedett Partnereim