Járművek érintésvédelmi vizsgálata

Vissza a bejegyzésekhez

Minden villamos berendezés amit használunk, veszél t jelenthet a kezelőjére, abban az esetben ha nem tartják karban és ha nem azokkal a szabványos és megengedett alkatrészekkel javítják ami megengedett.

A járművek is rendelkezhetnek olyan erősáramú berendezésekkel, amiket villamos hálózatról csatlakozókábelen keresz tül működtetünk.

PL:

  • lakóautó
  • lakókocsi
  • elektromos hajtású autó
  • hibridautó - elektromos hajó
  • hűtőkocsi
  • aggregátoros autó
  • inverteres 230 V-os csatlakozás gépkocsiban.

Ha egy gépjármű bármilyen erősáramú csatlakozási lehetőséggel rendelkezik, lehet az elektromos autó töltése, vagy hűtőautó erősáramú működtetése, lakóautóhoz csatlakoztatunk hosszabbítót, vagy az autóba szerelt aggregátor vagy inverteres 1 vagy 3 fázisú csatlakozás található, ezeket érintésvédelmileg időszakosan fel ül kell vizsgáltatnunk.

Az érintésvédelmi vizsgálat ezeken a járműveken azokra a villamos berendezésekre vonatkozik, amik az erősáramú hálózati csatlakozással rendelkeznek, vagy amik működnek róluk. Az elektromos autók érintésvédelmi ellenőrzése nem az elektromos hajtás ellenőrzéséről szol, hanem a töltő és csatlakozó kábel vizsgálatát végezzük el.

A vizsgálat azért szükséges, hogy töltés közben az autó, vagy a csatlakozó kábel ne okozhasson áramütéses balesetet. Egy lakóautónál, vagy egy lakókocsinál csak az erősáramú hálózatról működ tetett villamos berendezéseket vizsgáljuk, és a kötelező EPH kötések meglétét elle nőrizzük, a csatlakozókábellel együtt, amivel csatlakoztatjuk a járművet a hálózathoz.

Ezeknek a járműveknek az érintésvédelmi vizsgálatát azon kívül, hogy kötelező elvégezni, műszaki vizsga előfeltétele, az érintésvédelmi jegyzőkönyv megléte. Ezért érdemes a műszaki vizsga előtti időszakra ütemezni az időszakos érint ésvédelmi felülvizsgálatot. A járművek érintésvédelmi vizsgálata a jármű azonosító adatainak felvétele után szemrevételezéssel kezdődik. Meggyőződünk annak kifogástalan sérülésmentes állapotáról, és ellenőrizzük, hogy az esetleges javítás során a megfelelő és arra alkalmas alkatrészekkel végezték a javítást.

Ha szemmel láthatóan nem észlelünk szabványtalan javítást, elvégezzük a műszeres méréseket. Ez folytonosság és szigetelés mérésből tevődik össze. Ha minden vizsgálat megfelelő minősítéssel végződött, elkészítjük az érintésvédelmi jegyzőkönyvet.

Elégedett Partnereim